Setkání na zámku se zatupitelstvem nezrušeno úplne, ale odloženo na pozdní léto.

Setkání na zámku bylo nutné vzhledem k obzvláště vysokému počtu infekcí COVIDu a ještě nakažlivějším virovým mutacím v jarním období přeložit na pozdní léto. Doufáme, že se situace s covidem zlepší a že snad také většina z nás bude zaočkována.

Rádi bychom v tomto čase také pozvali veřejnost na Den otevřených dveří. Bližší informace budou následovat.

Vážení obyvatelé Luhačovic a návštěvníci stránek,

v této části najdete informace a reakce na dění kolem situace zámku v Luhačovicích. Rádi bychom zde vysvětlili různé dezinformační kampaně a nepravdy o našich vztazích se ZUŠ a s městem. Níže najdete reakci na článek v listopadovém vydání Luhačovických novin s titulkem „Vyjádření vedení města k žalobě týkající se stavu zámku“. Dvakrát jsme noviny žádali o zveřejnění naší odpovědi. Bohužel bez úspěchu. Rádi bychom Vám proto dali možnost vzít v úvahu i pohled naší strany.

Možná je celá záležitost sledem nedorozumění a smutným příkladem nevydařené komunikace. I přes prozatím nepříznivý vývoj neztratila naše rodina k Luhačovicím pevné vazby a zodpovědnost k odkazu předků. Až to pandemie dovolí, rádi bychom Vás prostřednictvím našich stránek pozvali v rámci dne otevřených dveří na zámek, abyste si mohli udělat vlastní obraz. 

Odpověď na článek „Vyjádření vedení města k žalobě týkající se stavu zámku“ z dopisu našich právníku ze dne 30. 11. 2020

Dopis a pozvánka zastupitelům ze dne 17. 12. 2020