Co nabízíme

V lesích, které zabírají přes 3 000 hektarů, ročně vyprodukujeme přes 30 tisíc metrů krychlových dřeva, nejvíce se těží smrky, následně pak buky, duby a modříny. V malé míře se také těží jedle a douglasky.

Největší část našeho prodeje míří přímo do dřevozpracovatelského průmyslu. Část produkce však odebírají i tesaři či soukromé osoby. Rovněž nabízíme možnost koupit palivové dříví a biomasu.

V rámci spolupráce s vlastníky českých lesů nabízíme různorodou škálu poradenských služeb. Ať už se jedná o poradenství v oblasti biodiverzity či podpory v prodeji, až po kompletní správu celého lesa.

Všechny naše lesy splňují 100% certifikaci FSC. Naše lesy tedy splňují přísnou českou i evropskou legislativu. K tomu jsou nad rámec našich povinností kontrolovány nezávislou neziskovou organizací, která po nás požaduje ještě vyšší standardy.