LHC T-S Luhačovice – polesí Luhačovice

Lesnický úsek Luhačovice
Lesnický úsek Ludkovice

Polesí Luhačovice se nachází 22 kilometrů jižně od Zlína v podhůří Bílých Karpat. Polesí se dále dělí na lesnický úsek Luhačovice a lesnický úsek Ludkovice, celkově zabírají přes 1 500 hektarů. Oba lesnické úseky jsou dostupné kamionem. Vlaková stanice Uherský Brod může sloužit pro nakládku dřeva a následný transport po železnici.

Nadmořská výška se pohybuje od 400 do 672 metrů nad mořem. V současné době tvoří lesy ze 46 % smrky, 18 % buky, 17 % duby, 8 % modříny, 4 % borovice, 2 % jedle a 1 % jedle Douglas.

V okolí Luhačovic obhospodařujeme 632 hektarů, které spadají do chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. Tato chráněná území mají pro region mimořádný význam. Luhačovice jsou totiž prameništěm celé řady minerálních pramenů.