LHC T-S Lomnice – polesí Lomnice

Lesnický úsek Sýkoř
Lesnický úsek Lomnice

Polesí Lomnice se nachází 33 kilometrů od Brna. Skládá se ze Sykořského lesa a samotné Lomnice, celková rozloha se pohybuje kolem 1 500 hektarů. Lomnice je díky své příhodné lokalitě dobře dostupná jak kamionem, tak i vlakem. V těsné blízkosti se nachází dvě železniční stanice Tišnov a Nedvědice.

Nadmořská výška se pohybuje od 300 do 704 metrů nad mořem. V současné době lesy tvoří z 52 % smrky, z 18 % buky, z 9 % jsou pak zastoupeny duby, 5 % modříny, 4 % javorů, 4 % jasanů, následovaných 3 % zastoupením habrů, 2% zastoupením borovic, zbytek tvoří převážně jedle a Douglaska.

V Lomnickém polesí se rozprostírá přes 230 hektarů chráněných území. 51 hektarů z toho tvoří přírodní rezervace. Zbývajících 177 hektarů pak tvoří přírodní památky.