Přes 3000 hektarů udržitelných a efektivně spravovaných lesů zachovaných po staletí…

Naším dlouhodobým cílem je vytvořit takový lesní ekosystém, který je „blízký přirozenému stavu“ (close to nature forestry). Jedná se o lesy, které jsou smíšené nejen druhy, ale i věkovou strukturou. Koncept tohoto přístupu je jednoduchý – pracovat v souladu s přírodou, nikoliv proti ní. Ve výsledku by se tak lesům měla navrátit jejich původní podoba.

Přírodní regenerace lesů je dále podpořena výchovou lesních porostů, díky čemuž do nižších pater proniká více slunečního svitu a do země se dostane více vody. K probírkám lesních porostů vždy přistupujeme s maximální opatrností, aniž bychom destabilizovali lesní ekosystém. Nekompetentní zásahy do křehkého ekosystému lesa totiž narušují přirozenou regeneraci stromů a současně přispívají k šíření kůrovce.

Původní smíšené lesy se oproti monokulturám lépe adaptují na nepříznivé přírodní podmínky, například v období letních bouřek. Díky velké rozmanitosti žijících druhů se lesní ekosystémy stávají nezávislými na zásazích člověka. Ve výsledku jsou pak lépe připraveny na nadcházející změny klimatu.

Kvůli nešetrnému přístupu k lesům čelíme masivnímu vymírání smrkových monokultur na území celé České republiky, což výrazně komplikuje naše snahy na obnovu původního lesního uspořádání. Zároveň nám to ale dává příležitost opět začít využívat principy, jež se v lesnictví praktikovaly po celá staletí. Do budoucna tedy plánujeme vysadit lesy, ve kterých budou zastoupeny původní populace lesních dřevin. Během uplynulých pěti let se nám podařilo vysadit přes 1 000 000 sazenic a oplotit 67 kilometrů oplocenek, které chrání mladé stromky před zvěří do té doby, než se les dokáže obnovovat přirozeně. Zároveň jsme investovali téměř devět milionů korun do opravy lesních cest a svážnic.

Naše lesy se dělí do dvou lesnických oblastí (LHC):

LHC T-S Lomnice – polesí Lomnice
LHC T-S Luhačovice – polesí Luhačovice