Forest Stewardship Council

Všechny naše lesy spadají do certifikace FSC, která dlouhodobě potvrzuje naši snahu starat se o les s ohledem na zachování biodiverzity a prospívá místním komunitám. V poslední řadě pak udržuje ekonomickou životaschopnost daného regionu.
(Převzato z: https://fsc.org/en/page/forest-management-certification, odkaz na FSC certifikát naleznete zde.)