Správa majetku Thienen-Serényi s.r.o. spravuje lesy o rozloze 3 000 hektarů. Dělí se do dvou oblastí – Lomnice a Luhačovice a dohromady se v nich ročně vyprodukuje přes 30 tisíc metrů krychlových dřeva. Všechny lesy zároveň splňují certifikaci FSC.

Dlouhodobým cílem rodiny je vytvořit lesní ekosystém, který se svou strukturou bude co nejvíce podobat přirozenému stavu. Dbá se proto nejen na míšení různých druhů, ale i věkové struktury. Až se totiž lesům navrátí původní podoba, budou schopné se ve srovnání s monokulturami lépe vyrovnat s nepříznivými přírodními podmínkami i nastávajícími změnami klimatu. Současná krize ve středoevropských lesích způsobená rychle probíhajícími změnami klimatu toto úsilí nicméně zpomaluje.

Správa majetku Thienen-Serényi s.r.o. disponuje i právy na lov.  Myslivost je zakořeněná hluboko v rodinných tradicích a po celá staletí plní nezbytnou úlohu při správě lesního ekosystému.