Thienen jsou urozená rodina, jejíž počátky sahají k „Equites Originarii“ – nejstarším aristokratickým rytířům Šlešvicka-Holštýnska. Během staletí rodina vlastnila sídla v Německu, Belgii, Dánsku, Rusku, Rakousku a nyní také v České republice.

Pravopis jména Thienen se postupně měnil z Tyne a Tynen na Tinen, Thien, Tienen, Thinen až se konečně ustálil na současném Thienen. Baroni Thienen-Adlerflycht, kteří náleží k vysoké šlechtě Dánska, jsou jedinou větví této rodiny, která existuje dodnes.

Genealog Johann Daniel Eberus v roce 1670 publikoval spis „Insignia et tabula genealogica dominorum a Thinen“, ve kterém popisuje a vysvětluje původ rodiny. Podle jeho práce byli Thienen vykázáni z Šlešvicka-Holštýnska na počátku 9. století Karlem Velikým. Rodina utekla do Brabantska (dnešní Belgie) a založila město Tienen (francouzsky Tirlemont). Jméno Thienen se poprvé objevuje v dokumentu Karla Holého datovaného k 20. dubnu 872.

Mapa města Tienen

Prvním zcela prokazatelným členem rodiny, který nesl rodinné jméno, byl rytíř Heneke z Thienenu (cca. 1270 – 1320), který v roce 1314 podepsal královský výnos. Tento výnos je nyní v Dánském státním archivu. Jeho vnuk Johan z Thienenu (1232 – cca. 1390) měl dlouhou politickou kariéru a také sloužil jako správce vévodství ve Šlešvicku.

Rodina Thienen měla vždy silný vztah k architektuře a stavitelství, což si člověk snadno uvědomí, pokud se zaměří na řadu rodinných hradů a zámků, které Thienenovi postavili. Tento vztah k budování a stavbám pokračuje do dneška na Lomnici a v Luhačovicích.

Příklady panských domů a zámků vybudovaných rodinou

Zámek Wahlstorf
Původně vodní hrad Wahlstorf byl postaven v 15. století Detlevem z Thienen (1430 – 1490) a jeho synem Clausem (1482 – 1542). Tento hrad se stal jedním ze dvou rodinných sídel, ze kterých rodina pochází. Je jedním z nejstarších zachovaných rodinných sídel v Šlešvicku-Holštýnsku. Po více než 320 letech v rodinném vlastnictví byl v roce 1788 zděděn rodinou Plessenových, kteří ho vlastní dodnes.

Wahlstorf, panský dům s dvorem

Zámek Kühren
V roce 1469 získal Detlev z Thienen sousedící panství Kühren a vybudoval zde dnes již neexistující hrad. Pozemek zůstal v držení rodiny Thienen do roku 1756 a stejně jako Wahlstorf se stal jedním ze dvou původních rodinných sídel.

Zámek Kühren u Preetzu

Zámek Güldenstein
Hrad Güldenstein byl postaven v roce 1726 Heinrichem Thienen (1686 – 1737), který na stavbu najal slavného architekta Rudolfa Mathiase Dalina. Vodní zámek leží na oválném ostrově a je obklopen rybníkem. Představuje ukázkový příklad barokní architektury v Šlešvicku-Holštýnsku a dnes je vlastněn velkovévody z Oldenburgu.

Panství Güldenstein

mek Grünholz
Zámek Grünholz byl postaven v letech 1749 až 1752 na pozůstatcích původního hradu Idou Lucií z Thienen, rozenou Brockdorff, vdovou po Heinrichovi z Thienen. Dnes je zámek vlastněn princeznou Šlešvicka-Holštýnska.

Panství Grünholz

Thienenhof/ Palác Thienen
Palác Thienen v Itzehoe byl postaven v 16. Století a dodnes je nejdůležitější sekulární budovou ve městě. Správce Steinburgu, Otto z Thienen (1514 – 1582), tento zámek získal v roce 1569 a v dalších letech zde postavil rodinný dům. Dnes je v něm umístěno okresní muzeum.

Thienenhof v Itzehoe

Gut Bülk
V roce 1687 Claus Christoph I. z Thienen (1657 – 1708) získal nemovitost Bülk v dánském Wohldu. V roce 1708 pak ke svému jmění přidal usedlosti Ravensbek a Eckhof. Následně jeho syn Claus Christoph II. Thienen (1693 – 1752) rozdělil majetek na tři části, které odkázal svým dětem. Stará farma Ravensbek byla rozšířena na statek Neu-Bülk. Farma Eckhof byla rozšířena na statek Eckhof, dnes vlastněný hrabaty z Reventlow, a stará farma Bülk byla výrazně zmenšena a od té doby je známá jako Alt-Bülk.

Panství Neu-Bülk


Claus Christoph Thienen

Baroni Thienen-Adlerflycht

Nejstarší větev rodiny získala titul baronů v roce 1840 od dánského krále Kristiána VIII. Prvním, kdo v rodině tento titul nesl, byl Konrad Christoph Thienen-Adlerflycht (1804-1884) a jeho následníci.

Konrad Christoph Thienen-Adlerflycht (1804-1884)

Rodové jméno a kombinace Thienen-Adlerflycht vznikla díky svatbě Konráda Christopha Thienen s Luisou Thekla Adlerflycht v roce 1833. Adlerflychtové byla starobylá urozená rodina ze Švédska, která se později přesunula do Frankfurtu nad Mohanem. Ve snaze zabránit úplnému vymizení jména po smrti otce Louisy Justiniana Adlerflychta (1761 – 1831) a jejího strýce Carla Friedricha Christiana Adlerflychta (1765 – 1835) vzniklo toto dvojité příjmení.

Syn Konráda Christopha Karl (1835 – 1900), který si vzal za ženu Elisabeth Sergejevnu ze Zybina (1847 – 1933), byl hlavním komorníkem Lucemburska a diplomatem ve službách Dánského království a řady německých vévodství na císařském soudě ve Vídni.

Elisabeth Thienen-Adlerflycht, roz. Zybin, (1847 – 1933)

Rodina se proto přestěhovala do Rakouska, kde jeho syn Waldemar (1869 – 1942) pojal za ženu hraběnku Helenu Dubskou z Třebomyslic (1874 – 1956) a vlastnil hrad Katzenberg v Horním Rakousku. Waldemar byl hlavním komorníkem Lucemburska a později zdědil matčiny majetky v Rusku, o které ale po Říjnové revoluci v roce 1917 přišel.

Waldemar Thienen-Adlerflycht (1869 – 1942)
Zámek Katzenberg

Jeho vnuk Wolfgang (1896 – 1942) si vzal za ženu hraběnku Annu Thun-Hohenstein z Děčína (1903 – 1943) a přestěhoval se na zámek Neuhaus v Salzburgu, který získali jako svatební dar.

Zámek Neuhaus, Salzburg

Když rodina Serényiových uprchla do Rakouska, našli útočiště právě na zámku Neuhaus. Právě zde se Isabella Serényi seznámila se svým budoucím manželem, Konradem Christophem Thienen-Adlerflycht (1924 – 2010). Konrad Christoph byl významným historikem a po studiu teologie a historie se soustředil na studium urozených rodin, které vykazovaly vysokou úroveň společenské zodpovědnosti a osvícenství v dobách před Velkou francouzskou revolucí, v době průmyslové revoluce a v 19. století obecně. Konkrétně se soustředil na členy rodiny z matčiny strany, Thun-Hohenstein z Děčína. Jeho praotec kníže Franz Thun-Hohenstein byl zemským hejtmanem Čech ve stejnou dobu, kdy byl praotec Isabelly Otto Serényi zemským hejtmanem Moravy.

Potomci Isabelly a Konráda Christopha Thienen nyní žijí v Lomnici a Luhačovicích.

Rodinné foto 4 generací, foto: Jiří Nováček