Zámky v Lomnici a Luhačovicích se v létech 2016/17 navrátily jejich právoplatným majitelům. Do svého rodiště se tak na sklonku svého života mohla navrátit nejmladší dcera posledního majitele Aloise Serényiho, Isabella, která se provdala za Konrada Christopha Thienen-Adlerflychta.

Zatímco dědeček Isabelly Otto Serényi držel pozici moravského zemského hejtmana, dědeček jejího manžela kníže Franz Thun-Hohenstein byl ve stejnou dobu zemským hejtmanem Čech. Vysoké politické funkce po staletí zastávali i další členové rodiny Serenyiů, kteří své moci často využívali ke zlepšení podmínek zdejšího lidu. Byli to právě oni, kdo s předstihem několika staletí přistupovali na svých panstvích k osvobození lidí od roboty.

Oba rody mají zároveň silný vztah k architektuře a stavitelství, což dokazuje nejen nespočet jimi postavených nemovitostí napříč Evropou, ale i úspěch lázní v Luhačovicích.

Potomci Isabelly a Konráda Christopha nyní žijí v Lomnici a Luhačovicích.

4 generace, foto: Jiří Nováček