Dramatické klimatické změny a s nimi související „kůrovcová“ kalamita změnili vzhled krajiny a nevyhnuly se ani Lomnici. Lesy kolem nás jsou v ohrožení a častokrát můžeme nabývat dojmu, že se naše okolí radikálně mění během krátké doby k nepoznání. Co za proměnou stojí a v čem spočívá dnešní úsilí lesníků, si mnohokrát neumíme vysvětlit.

Společnost Správa majetku Thienen-Serényi s.r.o., která obhospodařuje lesy ve vlastnictví rodiny na Polesí Lomnice (a Polesí Luhačovice) v červnu aktualizovala a rozšířila stávající naučnou stezku v bývalé lomnické Oboře směrem do obce Šerkovice a doplnila ji také o další interaktivní prvek u dětského hřiště. Trasa vede převážně po zpevněných cestách a stezkách, po kterých projede i kočárek.

Zavede vás i na svážnici směrem na Rašov, u které najdete odpočinková místa s lavičkami a krásným výhledem na Lomnickou krajinu. Přijďte do lesa a během procházky se podívejte na stezku, která vznikla za podpory Místní akční skupina Boskovicko PLUS ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně.