News

Radek Malý (* 1977, Olomouc) writes books for children, poems “for adults” and translates from German, especially poetry and children’s books. He wrote several radio dramas and translated two opera librettos into Czech. As a literary scholar, he is mainly interested in Czech-German literary relations, children and young adults´ literature and translation studies. He also teaches creative writing and pursues publishing practice. Radek Malý stayed in Luhačovice from 7th September to 19th September, and during his stay he visited the Vocational School in Luhačovice twice, he dedicated his lectures to illustrated work for children and Franz Kafka.

The interview is presented in the Czech language.


Jak se vám v Luhačovicích líbilo, pracovalo a pobývalo na zámku?

Luhačovice jsem znal částečně už z dřívějška, ale zářijový pobyt mi dal zčásti proniknout do jejich ducha. Tedy zejména do ducha zámku, v němž ostatně o ducha či duchy údajně není nouze. Pro spisovatele je to učiněný ráj.

Pracoval jste na nějakém konkrétním výstupu? Jakém?

Ano, především jsem upravoval a do počítače přepisoval básně původně psané psacím strojem na děrné štítky. To vše za účelem přípravy rukopisu básnické sbírky, která by měla vyjít snad ještě roku 2021 v Odeonu. Kromě toho jsem některé rukopisy dokončil a doladil, kupříkladu poemu zpracovávající postavu Svaté holčičky známou z půvabného náhrobku na Malostranském hřbitově.

Co váš kontakt s místními?

Malíř František Petrák mě seznámil s Bárou pracující pro Paměť národa a sympatickým místním zastupitelem. Ten mi doporučil některé místní cíle na doběh – a skutečně se mi podařilo dvakrát zdolat vrch Komonec. Kromě toho jsem se seznámil s vyučujícími českého jazyka a literatury na místní Střední odborné škole, kde jsem měl besedy pro studenty.

Co tady na vás nejvíce zapůsobilo?

Čerstvost a intenzita pramenů v lázních a párek vycpaných zámeckých kachen na chodbě zámku.

Co vás překvapilo?

Že místní pekárna s nočním prodejem je stále v provozu.

Je to vaše první rezidence? Pokud ne – můžete nabídnout srovnání?

Pobýval jsem podobným způsobem už v broumovském klášteře, tam však šlo o tandemovou spolupráci s Matějem Formanem. A loni v lednu si mě na týden pozvali do Mikulova. O všech těch nádherných místech včetně Luhačovic se dá říci, že jejich genius loci může spisovatele skoro až odvádět od toho, kvůli čemu přijel – tedy psaní. Ale ty impulzy se třeba zpracují později.

Jak vám tady plyne čas?

Příjemně zpomaleně. Přijel jsem z Prahy vlakem a už sama cesta byla očistná. Pokud zrovna neprobíhám mezi hosty ve sportovním, snažím se přizpůsobit mírnosti jejich pohybu.

A jaký dojem na vás udělaly lázně?

Skutečně mile mě překvapila kolonáda a nově vzniklé krámky, dokonce s knihami!

Co Vás dál čeká?

V září ještě sklidit jablka a révu, navštívit veletrh Svět knihy a přeladit se s počátkem semestru do role pedagoga.

Text je převzat ze stránek nadačního Fondu Pramen.